Ik zie en voel direct wat er in een organisatie aan de hand is en hoe het beter kan: waar de kansen liggen. Ik krijg mensen in beweging en doorbreek patronen.

Welke ambitie heb jij met je team of organisatie?

Pionier werkt aan doelgerichte ontwikkeling van mensen, teams en organisaties. Met aandacht voor de doelen van de organisatie, bijdrage aan de samenleving, werkplezier en geluk.

Door aan te moedigen, te verbinden en te ontdekken, halen we resultaten met klanten
in de sectoren infrastructuur, onderhoud, water, ruimte en mobiliteit.

Wie is Alexander Kloppers?

Alexander is een scherpzinnige adviseur en een inspirerende begeleider. Met creativiteit, aanmoediging en een combinatie van analyse en verbeeldingskracht zorgt hij dat veranderingen ook verbeteringen zijn. 

Hij is alumnus van de faculteit Techniek, bestuur en management van de TU Delft en van de postgraduate opleiding Verandermanagement van de VU Amsterdam.

Alexander is eigenaar van Pionier en werkt samen in verschillende netwerken om altijd het juiste te kunnen bieden.

Wil je een scherpe blik je organisatie binnen halen? Wil
je dat veranderingen ook daadwerkelijk verbeteringen worden voor je organisatie? Neem dan contact op.

Waar kan jij hulp bij gebruiken?

Ontwikkeling

Organisatieontwikkeling begint met zien en voelen wat allemaal mogelijk is. Bijvoorbeeld een toekomst die meer betekenis heeft, die meer bijdraagt aan samenleving, werkplezier, geluk. Maar het moet niet bij dromen blijven. Mensen moeten ook echt iets anders gaan doen om bij die wenkende toekomst te komen. Pionier kan de rollen inspirator, plannenmaker, adviseur of coach invullen voor het hele traject van dromen naar (anders) doen.

Strategie

Strategie staat niet vast, maar moet worden getoetst en aangepast. Wanneer er nieuwe taken op de organisatie afkomen – bv. op het gebied van klimaat, circulariteit of anders. Of wanneer de strategie en de uitvoering niet (meer) soepel bij elkaar passen. Pionier kan jouw organisatie(onderdeel) helpen met het uitwerken en kiezen van nieuwe toekomstbeelden: visie, missie, doelen, prioriteiten, inzet van mensen en middelen.

Implementatie

Een verandering in richting of inrichting van de organisatie moet worden geïmplementeerd. Bij implementatie besteden we uitvoerig aandacht aan: waarom willen we dit? Pionier heeft ervaring met succesvolle implementaties op het gebied van procesgericht werken, assetmanagement weg-, water en stedelijke infrastructuur, strategisch HRM, veiligheid, omgaan met risico’s, etc.